Υπηρεσίες

Χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών
Έρευνα και επεξεργασία δεδομένων
Εξαγωγή συμπερασμάτων, γεωσυμβουλευτική

Απεικόνιση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών με σαφήνεια και ακρίβεια

Ανάλυση στατιστικών βάσεων και εξαγωγή γεωγραφικών μεταδεδομένων

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της χαρτογραφικής επεξεργασίας

Υπηρεσίες

Χαρτογραφική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών

Απεικόνιση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών με σαφήνεια και ακρίβεια

Έρευνα και επεξεργασία δεδομένων

Ανάλυση στατιστικών βάσεων και εξαγωγή γεωγραφικών μεταδεδομένων

Εξαγωγή συμπερασμάτων, γεωσυμβουλευτική

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της χαρτογραφικής επεξεργασίας

Προϊόντα

Απλή χαρτογραφία
  • Χαρτογραφική απεικόνιση εκ προοιμίου συγκεντρωμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
  • Έως μία στρώση δεδομένων

Από 100 ευρώ

Επεξεργασμένη χαρτογραφία
  • Συγκέντρωση δεδομένων και στατιστική ανάλυση
  • Χαρτογραφική απεικόνιση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
  • Έως δύο στρώσεις δεδομένων

Από 200 ευρώ

Σύνθετος χάρτης
  • Συγκέντρωση δεδομένων και στατιστική ανάλυση
  • Χαρτογραφική απεικόνιση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
  • Πολλαπλές στρώσεις δεδομένων
  • Συνθετικός σχολιασμός αποτελεσμάτων

Από 300 ευρώ