Εξωτερικοί σύνδεσμοι

What Is Cartography?

Cartography is the study and practice of creating maps to communicate spatial, topographic, and geographic information effectively

Cartographie thématique

La cartographie thématique fait partie de ce qu’on appelle plus généralement la « représentation » cartographique

Χάρτες και επικράτειες: εισαγωγικές παρατηρήσεις για την επιστήμη και τη θρησκεία

Αν ένας ιστορικός διατεινόταν πως είχε ανακαλύψει στοιχεία ενός μέχρι πρότινος αγνώστου πολέμου που είχε ξεσπάσει το έτος 1600 ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, ο ισχυρισμός του θα αντιμετωπιζόταν με κάποιο σκεπτικισμό.

Leibniz, un philosophe du graphisme

La vie intellectuelle de Leibniz fut incroyablement prolifique et créative. Un sujet l’intéressa en particulier : la création d’un langage universel.

L’Europe à l’assault des terres mondiales

C’est la ruée sur les terres arables. La main mise par les sociétés agro-industrielles et les spéculateurs, notamment européens, sur les terres agricoles mondiales n’a jamais été aussi vigoureuse.